Domů Blog

Jaký je rozdíl mezi Velkou Británií a Spojeným královstvím?

0

This Content Is Only For Subscribers

Please subscribe to unlock this content.

Názvy Velká Británie a Spojené království se často používají zaměnitelně. Ve skutečnosti však nejsou synonyma. Důvod těchto dvou jmen a rozdíl mezi nimi souvisí s rozsáhlou historií Britských ostrovů.

Britských ostrovů

Britské ostrovy jsou skupinou ostrovů u severozápadního pobřeží Evropy. Největší z těchto ostrovů jsou Británie a Irsko. (Mezi menší patří Isle of Wight .) Ve středověku se název Británie používal také pro malou část Francie, nyní známou jako Bretaň . Jako výsledek, Velká Británie vstoupila do použití odkazovat specificky na ostrov. Toto jméno však nemělo žádný oficiální význam až do roku 1707, kdy byla ostrovní soupeřící království Anglie a Skotsko sjednocena jako Království Velké Británie.

Britských ostrovů

Irsko mezitím bylo od 12. století fakticky anglickou kolonií a po vzniku Velké Británie zůstalo pod vlivem britské koruny. V roce 1801 se formálně spojila s Velkou Británií jako jedna politická entita, která se stala známou jako Spojené království Velké Británie a Irska — nebo zkráceně Spojené království. Unie však trvala pouze do roku 1922, kdy se Irsko (s výjimkou šesti krajů na severu ) oddělilo. Irsko se brzy stalo suverénní republikou a jeho bývalý partner přijal oficiální název Spojené království Velké Británie a Severního Irska.